foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+370 389 58637
voveraitesld@voveraite.utena.lm.lt
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė"

    Vaikų lopšelyje-darželyje veikia 7 grupės:

 2 - ankstyvojo amžiaus (1-3 m.);

 3 - ikimokyklinio amžiaus (3-6 m.);

 1 - mišraus amžiaus (3-5 m.);

 1 - priešmokyklinio amžiaus (nuo 6 m.).

    2018 m. rugsėjo 1 d. įstaigą lanko 129 vaikai.

 

     Vaikų lopšelyje-darželyje dirba 34 darbuotojai:

 11 - mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

  1 - mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

  1 - meninio ugdymo mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas;

  2 - švietimo pagalbos specialistai (logopedas ir mokyklos psichologas);

  2 - vadovai;

 17 - aptarnaujančio personalo darbuotojų.

 

     Vaikų lopšelyje-darželyje veikia:

 

Mokyklos taryba

 Pirmininkė - Diana Kaziūnienė, tėvų atstovas;

Sekretorė - Skaidruolė Ona Montrimienė, mokytojų atstovas;

Nariai:

Paulina Baukienė, tėvų atstovas;

Lina Knivaitė, tėvų atstovas;

Vida Ragaišienė, mokytojų atstovas;

Arvydas Ramelis, vietos bendruomenės atstovas;

Žydrūnė Ryliškienė, mokytojų atstovas.

 

Darbo taryba

Pirmininkė - Rita Kunigėnienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Asta Meškuotienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Mokytojų taryba

 Pirmininkė - Laimutė Ivanauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė;

 Sekretorė - Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Metodinė grupė

 Pirmininkė - Asta Meškuotinė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

 Sekretorė - Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Įstaigos įsivertinimo grupė

 Asta Meškuotienė - mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Miglė Banė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Rita Kunigėnienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Jolanta Patalauskienė - meninio ugdymo mokytoja;

 Paulina Baukienė - tėvų atstovė;

Danutė Geleževičienė - mokytojos  padėjėja;

Daiva Šarkiūnienė - mokyklos psichologė.

 

 Kūrybinės grupės

 Susibūrusios pagal interesus. Sudarytos iš mokytojų, tėvų, kitų bendruomenės narių. Rengia ir vykdo projektus, organizuoja renginius, šventes, parodas. Padeda rasti įvairius būdus ir metodus įvairiapusiškam vaikų tobulėjimui, ieško naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų su tėvais.

 

Menų kūrybinė grupė

Jolita Juozėnienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Jolanta Patalauskienė - meninio ugdymo mokytoja;

Žydrūnė Ryliškienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Miglė Banė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

 Laura Macijauskienė  - „Paukštelių“ grupės ugdytinio mama;

Diana Kaziūnienė - „Drugelių“ grupės ugdytinio mama;

Danguolė Kozmanienė - mokytojos padėjėja;

Jovita Žvirblienė - mokytojos padėjėja.

 

 

Sporto ir sveikatingumo grupė

Rita Stankevičienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Skaidruolė Ona Montrimienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Rita Kunigėnienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Danguolė Karneckienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Aldona Sirgedienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Justina Urbonienė - „Kiškučių“ grupės ugdytinio mama;

 Vytautas Kazlauskas - „Grybukų“  grupės ugdytinio tėvas;

Daiva Vasiliauskienė - dietistė;

Neringa Paulauskienė - mokytojos padėjėja;

Ingrida Barčauskienė - mokytojos padėjėja.

 

Aplinkos kūrimo ir komunikacijos kūrybinė grupė

Asta Meškuotienė - mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Vida Ragaišienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Daiva Talutienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Vilma Kranauskienė - logopedė;

Lina Knivaitė - „Saulutės“ grupės ugdytinio mama;

Lina Simanavičienė- „Drugelių“  grupės ugdytinio mama;

Laima Jurkienė - mokytojos padėjėja;

Jūratė Gražienė - mokytojos  padėjėja;

Rimantas Jurka - statinių priežiūros darbininkas.

 

Atestacijos komisija

 Komisijos pirmininkė - Laimutė Ivanauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė (suderinta).

 Nariai:

Diana Ketvirtienė, tėvų atstovė (deleguota Mokyklos tarybos);

 Vilma Kranauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ logopedė metodininkė (deleguota Mokytojų tarybos);

 Diana Kaziūnienė, tėvų atstovė (deleguota Mokyklos tarybos);

 Asta Meškuotienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, vyr. auklėtoja (deleguota Mokytojų tarybos);

 Jolanta Patalauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ meninio ugdymo mokytoja, vyr.  mokytoja (deleguota Mokytojų tarybos);

 Virginija Vaitiekienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (steigėjo atstovė).

 

 

Vaiko gerovės komisija

 Komisijos pirmininkė - Dalia Lukminienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

 Komisijos pirmininkės pavaduotoja - Vilma Kranauskienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ logopedė.

 Komisijos sekretorė - Rita Kunigėnienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 Nariai:

 Daiva Vasiliauskienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  dietistė;

 Vida Ragaišienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

 Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

 Daiva Šarkiūnienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ psichologė.

 

Etikos komisija

 Dalia Lukminienė - Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui (direktoriaus siūlymu, Komisijos pirmininkė),

 Agnė Kamarauskaitė, Utenos  vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“, vyresn. buhalterė (Mokyklos tarybos siūlymu),

 Daiva  Talutienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  mokytoja (Mokytojų tarybos siūlymu),

 Jūratė Gražienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ mokytojos padėjėja (techninių darbuotojų siūlymu).

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ grupių tėvų komitetai:

 

„Kiškučių“ grupės

1. Justina Urbonienė

2. Inga Jankauskienė

3. Audrius Šuminas

„Drugelių“ grupės

1. Diana Kaziūnienė

2. Rytis Žibas

3. Lidija Ramoškienė

4. Lina Simanavičienė

„Grybukų“ grupės

1. Lina Knivaitė

2. Rytis Žibas

3. Sonata Katliorienė

„Saulutės“ grupės

1. Lina Knivaitė

2. Sandra Rastenienė

3. Diana Ketvirtienė

„Paukštelių“ grupės

1. Agnė Rinkevičienė

2. Agnė Šeduikė

3. Laura Macijauskienė

„Riešutėlių“ grupės

1. Paulina Baukienė

2. Viktorija Gaižutienė

3. Ieva Pangonytė

„Giliukų“ grupės

1. Neringa Žemaitienė

2. Ingrida Barčauskienė

3. Jovita Urbonė

 

Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ tėvų komitetas

Neringa Žemaitienė - „Giliukų“ grupė

Paulina Baukienė - „Riešutėlių“ grupė

Justina Urbonienė - „Kiškučių“ grupė

Lina Knivaitė - „Grybukų“ grupė

Agnė Rinkevičienė - „Paukštelių“ grupė

Lina Knivaitė - „Saulutės“ grupė

Diana Kaziūnienė - „Drugelių“ grupė

 


Copyright © 2019 Voveraitė Rights Reserved.