foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+370 389 58637
voveraitesld@voveraite.utena.lm.lt
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė"

    Vaikų lopšelyje-darželyje veikia 7 grupės:

 2 - ankstyvojo amžiaus (1-3 m.);

 3 - ikimokyklinio amžiaus (3-6 m.);

 1 - mišraus amžiaus (3-5 m.);

 1 - priešmokyklinio amžiaus (nuo 6 m.).

    2018 m. rugsėjo 1 d. įstaigą lanko 129 vaikai.

 

     Vaikų lopšelyje-darželyje dirba 34 darbuotojai:

 11 - lopšelio–darželio auklėtojų;

  1 - priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

  1 - meninio ugdymo mokytojas;

  2 - švietimo pagalbos specialistai (logopedas ir mokyklos psichologas);

  2 - vadovai;

 17 - aptarnaujančio personalo darbuotojų.

 

     Vaikų lopšelyje-darželyje veikia:

 

Mokyklos taryba

 Pirmininkė - Dalė Kučinskienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ ūkvedė, deleguota bendruomenės.

 Sekretorė - Dalia Lukminienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ direktorės pavaduotoja ugdymui, deleguota Mokytojų tarybos.

 Nariai:

 Diana Kaziūnienė, deleguota tėvų susirinkimo;

 Neringa Žemaitienė, deleguotas tėvų susirinkimo;

 Skaidruolė Ona Montrimienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, deleguota Mokytojų tarybos;

 Jovita Urbonė,  deleguota tėvų susirinkimo.

 

Darbo taryba

Pirmininkė - Rita Kunigėnienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ lopšelio–darželio auklėtoja.

Nariai:

Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ lopšelio–darželio auklėtoja;

Asta Meškuotienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

Mokytojų taryba

 Pirmininkė - Laimutė Ivanauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė;

 Sekretorė - Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ lopšelio–darželio auklėtoja.

 

Metodinė grupė

 Pirmininkė - Asta Meškuotinė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

 Sekretorė - Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ lopšelio–darželio auklėtoja.

 

Įstaigos įsivertinimo grupė

 Asta Meškuotienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Miglė Banė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Rita Kunigėnienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Jolanta Patalauskienė - meninio ugdymo mokytoja;

Anžela Alechno - tėvų atstovė;

Danutė Geleževičienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja;

Daiva Šarkiūnienė - mokyklos psichologė.

 

 Kūrybinės grupės

 Susibūrusios pagal interesus. Sudarytos iš mokytojų, tėvų, kitų bendruomenės narių. Rengia ir vykdo projektus, organizuoja renginius, šventes, parodas. Padeda rasti įvairius būdus ir metodus įvairiapusiškam vaikų tobulėjimui, ieško naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų su tėvais.

 

Menų kūrybinė grupė

Jolita Juozėnienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Jolanta Patalauskienė - meninio ugdymo mokytoja;

Žydrūnė Ryliškienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Miglė Banė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Aurelija Žukauskaitė - „Grybukų“ grupės ugdytinio mama;

Diana Kaziūnienė - „Drugelių“ grupės ugdytinio mama;

Danguolė Kozmanienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja;

Jovita Žvirblienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja.

 

 

Sporto ir sveikatingumo grupė

Rita Stankevičienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Skaidruolė Ona Montrimienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Rita Kunigėnienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Danguolė Karneckienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Aldona Sirgedienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Justina Urbonienė - „Kiškučių“ grupės ugdytinio mama;

Irma Maigienė - „Paukštelių“ grupės ugdytinio mama;

Daiva Vasiliauskienė - dietistė;

Neringa Paulauskienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja;

Ingrida Barčauskienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja.

 

Aplinkos kūrimo ir komunikacijos kūrybinė grupė

Asta Meškuotienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vida Ragaišienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Daiva Talutienė - lopšelio–darželio auklėtoja;

Vilma Kranauskienė - logopedė;

Lina Knivaitė - „Saulutės“ grupės ugdytinio mama;

Vilma Velutienė - „Giliukų“ grupės ugdytinio tėvas;

Laima Jurkienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja;

Jūratė Gražienė - lopšelio–darželio auklėtojos padėjėja;

Rimantas Jurka - statinių priežiūros darbininkas.

 

Atestacijos komisija

 Komisijos pirmininkė - Laimutė Ivanauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė (suderinta).

 Nariai:

Diana Ketvirtienė, tėvų atstovė (deleguota Mokyklos tarybos);

 Vilma Kranauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ logopedė metodininkė (deleguota Mokytojų tarybos);

 Diana Kaziūnienė, tėvų atstovė (deleguota Mokyklos tarybos);

 Asta Meškuotienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. auklėtoja (deleguota Mokytojų tarybos);

 Jolanta Patalauskienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ meninio ugdymo mokytoja, vyr.  mokytoja (deleguota Mokytojų tarybos);

 Virginija Vaitiekienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (steigėjo atstovė).

 

 

Vaiko gerovės komisija

 Komisijos pirmininkė - Dalia Lukminienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

 Komisijos pirmininkės pavaduotoja - Vilma Kranauskienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ logopedė.

 Komisijos sekretorė - Rita Kunigėnienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  auklėtoja.

 Nariai:

 Daiva Vasiliauskienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  dietistė;

 Vida Ragaišienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  auklėtoja;

 Danguolė Karneckienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ auklėtoja;

 Daiva Šarkiūnienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ psichologė.

 

Etikos komisija

 Dalia Lukminienė - Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui (direktoriaus siūlymu, Komisijos pirmininkė),

 Agnė Kamarauskaitė, Utenos  vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“, vyresn. buhalterė (Mokyklos tarybos siūlymu),

 Daiva  Talutienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“  auklėtoja (Mokytojų tarybos siūlymu),

 Jūratė Gražienė, Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ auklėtojos padėjėja (techninių darbuotojų siūlymu).

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ grupių tėvų aktyvas:

 

„Kiškučių“ grupės

1. Justina Urbonienė

2. Inga Jankauskienė

3. Audrius Šuminas

„Drugelių“ grupės

1. Diana Kaziūnienė

2. Rytis Žibas

3. Lidija Ramoškienė

4. Lina Simanavičienė

„Grybukų“ grupės

1. Lina Knivaitė

2. Rytis Žibas

3. Sonata Katliorienė

„Saulutės“ grupės

1. Lina Knivaitė

2. Sandra Rastenienė

3. Diana Ketvirtienė

„Paukštelių“ grupės

1. Agnė Rinkevičienė

2. Agnė Šeduikė

3. Laura Macijauskienė

„Riešutėlių“ grupės

1. Paulina Baukienė

2. Viktorija Gaižutienė

3. Ieva Pangonytė

„Giliukų“ grupės

1. Neringa Žemaitienė

2. Ingrida Barčauskienė

3. Jovita Urbonė

 

Utenos vaikų lopšelio–darželio „Voveraitė“ tėvų aktyvas

Neringa Žemaitienė - „Giliukų“ grupė

Paulina Baukienė - „Riešutėlių“ grupė

Justina Urbonienė - „Kiškučių“ grupė

Lina Knivaitė - „Grybukų“ grupė

Agnė Rinkevičienė - „Paukštelių“ grupė

Lina Knivaitė - „Saulutės“ grupė

Diana Kaziūnienė - „Drugelių“ grupė

 


Copyright © 2018 Voveraitė Rights Reserved.