foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+370 389 58637
voveraitesld@voveraite.utena.lm.lt
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė"

     Anglų bankininkas, politikas, gamtininkas ir archeologas Džonas Lubokas (John Lubbock) yra pasakęs, kad poilsis gamtoje vasarą nėra tik laiko švaistymas ir tinginiavimas, o anglų poetė Christina Georgina Rossetti jam paantrino, kad viena vasaros diena kaime - verta mėnesio mieste.

      Gera vasaros dieną klausytis vandens čiurlenimo ir stebėti plaukiančius debesis, gera nuvykti prie ežero ar jūros, pailsėti kaime. Tačiau ne kiekvienas tėvelis gali leisti savo vaikams taip poilsiauti, todėl mūsų įstaigos pedagogės sudarė sąlygas, vasarą lankantiems įstaigą ugdytiniams, praleisti prasmingai, turiningai ir kartu pailsėti.

 

 

Skaityti daugiau

     2016 m. spalio mėn. vaikų lopšelyje –darželyje lankėsi mokytojų delegacija iš Preili miesto (Latvija). Delegacijoje buvo ir mokytojai iš ikimokyklinių įstaigų.

     Tarp mūsų įstaigos ir kolegių iš Latvijos užsimezgė graži draugystė.

     2016 m. liepos 2 d. mūsų įstaigos mokytojai buvo pakviesti į Preili miesto vaikų lopšelį–darželį „Pasacina“ („Pasakėlė“), kur vyko Tarptautinis ikimokyklinių įstaigų vokalinių ansamblių festivalis „Padainuokime draugai“, skirtas kompozitoriaus R. Paulo 80-čiui paminėti.

     Iššūkį priėmėme. Mūsų įstaigą atstovavo 2016 m. kovo 30 d. susibūręs mokytojų vokalinis ansamblis „Džiaugsmas“ (mokytojos - Vida Ragaišienė, Jolita Juozėnienė, Asta Meškuotienė, Žydrūnė Ryliškienė ir Miglė Dailydytė), vadovė - meninio ugdymo mokytoja Jolanta Patalauskienė.

Skaityti daugiau

     2016 m. balandžio–birželio mėn. įstaiga dalyvavo respublikiniame projekte „Ugdykime kartu“.

     Į šį projektą mus pakvietė Kauno lopšelis–darželis „Spindulys“ ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

     Projekto idėja - į vaikų ugdymo procesą įtraukti vyrus.

     Mūsų vykdomose veiklose buvo pakviesti dalyvauti ugdytinių tėvai, giminės, pažįstami, kolegos, bendradarbiai.

     Šio projekto „Voveraitėje“ iniciatorė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Žydrūnė Ryliškienė.

 

Skaityti daugiau

     2016 m. gegužės 30 d. įstaigos ugdytiniams koncertavo Utenos muzikos mokyklos folkloro studijos–ansamblio „Sietynas“ mokiniai (mokytoja Rima Garsonienė).

     Mokiniai  ugdytiniams atliko muzikinius kūrinius armonika, būgneliu, kanklėmis. Dainavo lietuvių liaudies dainas. Į koncertą įtraukė ir mūsų įstaigos ugdytinius - kartu dainavo, žaidė, bandė groti kanklėmis ir būgneliu.

 

 

 

 

Nuotraukos

     2016 m. gegužės 26 d. vaikų lopšelio–darželio „Riešutėlių“ grupėje vyko Šeimos šventė ir priešmokyklinio amžiaus vaikų palydėtuvės į mokyklą.

     Grupės auklėtojos tėvus, pasidžiaugti ugdytinių per metus padaryta pažanga, pakvietė į įstaigos apskritojo stalo kambarį. Tėvai, vaikai, įstaigos vadovai žiūrėjo grupės nuotraukų albumą „Laimingi vaikystės „Riešutėlių“ grupėje 2015–2016 m.m.“, kartu skaitė vaikų išsakytas mintis „Vaikų prisiminimai“, dainavo karaoke „Vilkas ir septyni ožiukai“.

     Grupės auklėtojos įteikė padėkas aktyviausiai grupės gyvenime dalyvavusioms ugdytinių šeimoms - Džiugo Mackonio, Dovydo Satkūno, Medos Pužės, Godos Meidutės, Emilio Pužo, Kamilės ir Kajaus Gikių.

 

Skaityti daugiau


Copyright © 2016 Voveraitė Rights Reserved.