foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+370 389 58637
voveraitesld@voveraite.utena.lm.lt
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė"

     2018 m. gegužės 17 d. vaikų lopšelio–darželio „Giliukų“, „Riešutėlių“, „Paukštelių“ ir „Saulutės“ grupių ugdytiniai lankėsi Utenos meno mokykloje.

     Vaikai klausėsi koncerto, kuriame skambėjo įvairių kompozitorių ir lietuvių liaudies kūriniai. Utenos meno mokyklos mokiniai grojo vargonais, fleita, fortepionu, akordeonu, smuiku, dūdele, klarnetu, saksofonu, kanklėmis, armonika ir būgneliu. Dainavo Utenos meno mokyklos choras.

     Koncertą vedė mokytoja Elina Barzdienė.

 

 

 

Nuotraukos

     2018 m. gegužės 16 d. vaikų lopšelio–darželio priešmokyklinės „Giliukų“ grupės ugdytiniai Matas Gimžauskas, Smiltė Kulbauskaitė, Rugilė Miškeliūnaitė, Simas Peldžius, Viktorija Vedrickaitė, Žygimantas Velutis ir meninio ugdymo mokytoja Jolanta Patalauskienė dalyvavo Utenos rajonino muzikinėje šventėje, skirtoje Lietuvos 100-mečiui, „Polka tinka kiekvienam“. Šventės organizatorius - Utenos vaikų lopšelis–darželis „Šaltinėlis“.

     Mūsų įstaigos ugdytiniai kartu su kitų Utenos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniais žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko lietuvių liaudies šokius bei dainavo lietuvių liaudies dainas. Įstaigų meninio ugdymo mokytojos pasodino Utenos vaikų lopšelio–darželio „Šaltinėlis“ kieme ąžuoliuką.

 

 

Nuotraukos

     2018 m. gegužės 15 d. vaikų lopšelyje–darželyje vyko tarptautinių lėlių teatrų festivalių Portugalijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje dalyvio ir laimėtojo, vitražinių lėlių teatro „Vaivorykštė“ spektaklis „Drąsus mažylis“.

     Kelių dešimčių vitražinių lėlių, sceninių efektų ir gyvo bendravimo su žiūrovais pagalba spektaklyje vaidinantys profesionalūs aktoriai pasakoja istoriją apie draugystę. Spektaklis sukurtas turint daugiametę bendravimo su jaunaisiais žiūrovais patirtį, atsižvelgiant į juos ugdančių padagogų pastabas bei patarimus. Jo išraiškos forma - lengva, žaisminga ir inovatyvi, todėl jo turinys lengvai suprantamas vaikams. Spektaklis įdomus, nes suteikia ugdytiniams galimybę praplėsti savo estetinio suvokimo ribas,  ugdo jautrumą spalvoms.

     Pjesės autorius ir režisierius Petras Mendeika, spektaklio dekoracijų ir lėlių kūrėjai, žinomi dailininkai - Vilmantas Adamonis, Leonardas Gutauskas, Algirdas Mikutis, kompozitorius - Alvydas Jegelevičius.

     2018 m. vasario 26 d.–gegužės 12 d. įstaigoje vyko Menų kūrybinės grupės organizuotas projektas „Pavasaris gimtinėje“.

     Projekto tikslas - supažindinti ugdytinius su gamtos reiškiniais ir šventėmis, vykstančiomis pavasarį, ugdyti vaikų pilietiškumą, meilę Tėvynei.

     Projekto metu vaikai stebėjo ankstyvojo ir vėlyvojo pavasario reiškinius. „Giliukų“, „Riešutėlių“ ir „Saulutės“ grupių ugdytiniai lankėsi Utenos Kraštotyros muziejuje, klausėsi paukščių balsų, pasakojimų apie paukščius, žaidė žaidimus. „Giliukų“ grupės ugdytiniai fotografavo pavasario gamtą. Grupėse vyko įvairios edukacinės veiklos apie Lietuvą. Kovo mėnesį organizuota viktorina „Lietuva - gimta šalelė“. Ugdytiniai susipažino su įvairių švenčių tradicijomis. Kaziuko mugėje prekiavo savo, tėvų pagamintais saldumynais, suvenyrais. Dalyvavo Kovo 11-osios minėjimo koncerte „Dovana Lietuvai“. Priešmokyklinės „Giliukų“ grupės ugdytiniai rodė padavimo „Gedimino sapnas“ inscenizaciją.

Skaityti daugiau

     2018 m. gegužės 10 d. įstaogoje lankėsi Čekijos Respublikos Trebon miesto pagrindinės mokyklos delegacija.

     Svečiai susipažino su vaikų lopšelio–darželio grupėmis, ugdytiniais, pedagogais, vadovais. Aptarė ikimokyklyklinio ugdymo organizavimą Lietuvoje ir Čekijoje.

     Susipažinti su mūsų įstaiga svečius pakvietė Utenos Krašuonos progimnazija.

     2018 m. gegužės 9 d. įstaigoje lankėsi projekto „Lyderių laikas 3“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) Kauno rajono savivaldybės stažuotės dalyviai. Stažuotės tema „Inovatyvių mokymosi programų rengimas. Aktyvus mokinio ugdyma(sis) pamokoje/veikloje. Šiuolaikinė pamoka. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Savivaldus mokymasis. Mokytojų profesinis tobulinimas“ Utenos rajono savivaldybėje.

     Mūsų įstaigos pedagogai ir vadovai dalinosi praktine patirtimi ir diskutavo su svečiais apie vaikų pasiekimų stebėjimą ir fiksavimą.


Copyright © 2018 Voveraitė Rights Reserved.